h1

Startskott för IPRED

1/april - 2009

Då var det dags för att införa en ny lag. En lag som gör det möjligt för vissa i samhället att låtsas vara poliser och få ut information som annars bara en åklagare kan begära ut. Ett illavarslande uttalade från Henrik Pontén löd ”Vi får, precis som alla andra rättighetsinnehavare, en möjlighet att upprätthålla lagen.”. I min mening så är det staten som skall upprätthålla lagen och inte privata låtsaspoliser. Tyvärr så ger staten med IPRED-lagen herr Pontén och hans likar möjlighet att agera privatpoliser och åklagare.

Det som återstår att se är vid vilken nivå av fildelning som domstolar kommer att acceptera för att tvinga ISP:r att ge ut information om vem som haft ett visst IP vid en viss tidpunkt. Enligt direktiv så krävs det ”fildelning av viss omfattning” för en positiv dom.

En riktigt bisarr sak med IPRED är att det finns något som motsvarar den gamla hederliga skampålen. En person, som blivit fälld för fildelning, kan bli ådömd att betala för att offentliggöra domen i exempelvis dagspressen. Varför har vi inte samma krav för dömda pedofiler och våldtäktsmän? Inte för att jag tycker att det är en bra idé, men i konsekvensens namn så borde det vara så.

Istället för att betala för den film och musik som man vill konsumera så kommer många att välja att betala för att fortsätta att vara olaglig. Bland annat så finns följande tjänster att köpa för att bli anonym på nätet:

Det kommer säkert att komma en uppsjö fler svenska och utländska leverantörer i framtiden. Förutom att anonymisera all trafik så kommer det med all säkerhet att bli vanligare med privata nätverk som exempelvis OneSwarm (se http://www.darknet.se/).

Som vanligt så vill jag påpeka att musik och filmindustrin måste se till att distribuera sina produkter på ett sådant sätt att det blir enkelt för konsumenterna att betala och ta del av dessa. Filmindustrin bör ha fler världspremiärer, det känns ju lite knepigt att en marknad kan se en film ett kvartal före en annan marknad. Inte konstigt att det kliar i piratkopieringstarmen när man kan se en film i sin avancerade hemmabioanläggning ett par månader före den har premiär på bio. Samma sak kan man säga om Spotify där musikbolagen vill ha olika musik tillgänglig för olika länder. Att göra viss musik svårtillgänglig på vissa marknader känns ålderdomligt. Nu, år 2009, så är världen betydligt mindre än den var för 30 år sedan. En nyhet i Japan eller USA är även en nyhet här i Sverige, information sprider sig nästan ögonblickligen!

Att IPRED skulle lösa något är en utopi. Snarare är IPRED symtomen på en samhällssjuka där det är möjligt att köpa sig en lag. Det känns som om det både skulle vara billigare och enklare för mediaindustrin att packetera sina produkter på ett sätt som passar 2000-talet.

Dock så är det tråkigaste av allt att normalsvennen inte verkar bry sig nämnvärt om alla dessa integritetskränkande lagar som det beslutas om. Man skulle nästan kunna tro att det var första april idag…

/Latito

Uppdatering: Första provningen är nu aktuell och ärendet gäller drygt 2000 ljudböcker som delats ut. Det är fem förlag med 16 författare som lämnat in ansökan om att få ut en IP-adress.  Läs mer i DN och SVD. Det kommer att bli intressant att se vilken prioritet som domstolarna kommer att ge denna typ av mål.

DN:  Ipred hot mot öppna nätverkAntipiratbyrån: ”Vi ska upprätthålla lagen”Ipredlagen i korthetPirate Bay vill göra internetanvändare anonymaSå förblir du anonym på internetJakten på fildelare börjar på onsdagHur förändras dina nätvanor av IPRED

SVD: Första fildelningsfallen till rätten i morgonFrågor & svar om nya fildelningslagenIPRED-kampanj får kritik

Sydsvenskan: Omstridd lag träder i kraftNy tjänst för att kringgå IpredlagenDanska fildelare går fria

Aftonbladet: Nu kan du åka dit

Annonser
h1

God Jul

24/december - 2008

En riktigt god jul önskas alla!

Juldikten nedan är skriven av Viktor Rydberg (Ursprungligen publicerad i Ny Illustrerad Tidning 1881.):

TOMTEN

Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.

Står där så grå vid ladgårdsdörr,
grå mot den vita driva,
tittar, som många vintrar förr,
upp emot månens skiva,
tittar mot skogen, där gran och fur
drar kring gården sin dunkla mur,
grubblar, fast ej det lär båta,
över en underlig gåta.

För sin hand genom skägg och hår,
skakar huvud och hätta —
»nej, den gåtan är alltför svår,
nej, jag gissar ej detta» —
slår, som han plägar, inom kort
slika spörjande tankar bort,
går att ordna och pyssla,
går att sköta sin syssla.

Går till visthus och redskapshus,
känner på alla låsen —
korna drömma vid månens ljus
sommardrömmar i båsen;
glömsk av sele och pisk och töm
Pålle i stallet har ock en dröm:
krubban han lutar över
fylls av doftande klöver; —

Går till stängslet för lamm och får,
ser, hur de sova där inne;
går till hönsen, där tuppen står
stolt på sin högsta pinne;
Karo i hundbots halm mår gott,
vaknar och viftar svansen smått,
Karo sin tomte känner,
de äro gode vänner.

Tomten smyger sig sist att se
husbondfolket det kära,
länge och väl han märkt, att de
hålla hans flit i ära;
barnens kammar han sen på tå
nalkas att se de söta små,
ingen må det förtycka:
det är hans största lycka.

Så har han sett dem, far och son,
ren genom många leder
slumra som barn; men varifrån
kommo de väl hit neder?
Släkte följde på släkte snart,
blomstrade, åldrades, gick — men vart?
Gåtan, som icke låter
gissa sig, kom så åter!

Tomten vandrar till ladans loft:
där har han bo och fäste
högt på skullen i höets doft,
nära vid svalans näste;
nu är väl svalans boning tom,
men till våren med blad och blom
kommer hon nog tillbaka,
följd av sin näpna maka.

Då har hon alltid att kvittra om
månget ett färdeminne,
intet likväl om gåtan, som
rör sig i tomtens sinne.
Genom en springa i ladans vägg
lyser månen på gubbens skägg,
strimman på skägget blänker,
tomten grubblar och tänker.

Tyst är skogen och nejden all,
livet där ute är fruset,
blott från fjärran av forsens fall
höres helt sakta bruset.
Tomten lyssnar och, halvt i dröm,
tycker sig höra tidens ström,
undrar, varthän den skall fara,
undrar, var källan må vara.

Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
gott intill morgontimma.
Månen sänker sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.

/Latito

h1

Kryptera mera

23/december - 2008

Om 8 dagar så börjar FRA-lagen att gälla I en temporär form. Femton förändringar har röstats igenom och nu har lagen gått ut på remiss till myndigheter. De förändringarna som röstades genom kan ses här.

En av de nya punkterna gäller att en specialdomstol skall inrättas och detta vänder sig fyra personer med erfarenhet från utredningar angående tryck- och yttrandefrihet. Domstolen skall ge tillstånd till FRA att avlyssna kabelbunden trafik. Kritiken är berättigad då domstolar lyder under offentlighetsprincipen enligt grundlagen. Troligen kommer den nya domstolens handlingar att sekretessbeläggas då man inte vill att uppgifter angående vem som övervakas och av vilken anledning bli allmänt kända.

Först till hösten 2009 kommer FRA att ha möjligheten att övervaka den trafik dom vill. Då skall utrustning vara på plats så att ISP:r kan leverera den aktuella trafik som skall övervakas till vissa avlyssningspunkter.

Även om trafik som har avsändare och mottagare i Sverige inte skall avlyssnas så finns det all idé att kryptera det man kan. Speciellt email som det finns ganska enkla program för att sköta krypteringen automatiskt. För email finns det gratis alternativ, bland annat Thawte certifikat. Andra lösningar är PGP och GPG, en gratisvariant av PGP. Krypterad email finns även i form av webbmail hos Hushmail. Har man webbplats kan det vara bra idé att gå över till SSL-kryptering, alltså HTTPS.

Desto mer som krypteras desto verkningslösare kommer lagen att bli. Att tro att man kommer att stoppa terrorism och stora brott med hjälp av att övervaka datatrafik in och ut ifrån rikets gränser är naivt. Med största sannolikhet så har brottslingar och terrorister möjlighet att kryptera sin kommunikation. Eftersom lagen redan är ett faktum så gäller det att se till att den blir så verkningslös som möjligt.

/Latito

h1

Viktig överenskommelse

22/december - 2008

YouTube får inte längre visa musikvideos från Warner Music Group då de två företagen inte kunnat komma överens om ersättningen. Idag så kommer mindre än en procent av Warner Music Group digitala intäkter på 5 miljarder kronor från YouTube. Musikbolagen får en viss del av de totala reklamintäkterna på YouTube samt en liten summa för varje gång en användare besöker en YouTube-sida innehållandes musikbolagets musik.

Tyvärr har inte de bägge företagen kunnat komma överens om hur stor ersättning som skall utgå. Resultatet blev att material som Warner äger rättigheter till har tagits bort från YouTube. Vem som initierade borttagningen av materialet är osäkert, Warner säger att dom bad YouTube om det medan YouTube hävdar att dom tagit bort musiken på eget initiativ. Det spelar kanske inte så stor roll vem som tagit bort materialet, parterna har inte kommit överens och i vilket fall är musiken borttagen från YouTube.

Enligt Rio Caraeff, på Universal Music Group’s eLabs, har det varit lukrativt med avtal i videoströmmande hemsidor och att man ser en möjlighet för ökade intäkter via digitala kanaler på nätet. Han nämner att Universal har intäkter på nästan 100 miljoner dollar från videoströmning och att en stor del av dessa kommer från YouTube. Detta skall jämföras med att Universal år 2005 hade 0 dollar i intäkter från musikvideos på nätet.

Detta visar att det musikbolagen kan tjäna pengar på andra sätt än enbart på skivförsäljning. Det är viktigt att Warner och YouTube kommer överens och att det blir på ett sådant sätt att YouTube kan behålla sitt nuvarande koncept. Inom kort tid kommer även Universal, Sony och Emi att omförhandla sina avtal med YouTube och Warners avtal kommer troligen att vara en måttstock vid dessa förhandlingar.

I min mening är det viktigt att bolagen kommer överens, då det visar på en vilja att förändra och anpassa musikindustrin till dagens sätt att konsumera musik. Det skulle vara intressant att veta hur stor andel av videovisningen på YouTube som handlar om musikvideos.

/Latito

h1

Bra deal

22/december - 2008

Byggbolagen har reviderat sina avtal så att det kommer att kosta mindre i framtiden att bryta ett kontrakt. NCC har gått längst och erbjuder öppet köp på lägenheter där man kan bryta kontraktet nästan kostnadsfritt fram till ett par månader före inflyttning. Kostnaden man som kund får betala är den som de extra tillval man valt står för. Skanska i sin tur erbjuder sina kunder att gå ur sina avtal till en kostnad av 5% av försäljningspriset. Och ni verkar JM följa efter.

Man kan tycka att det är generöst av byggbolagen att skriva in denna typ av klausul i avtalen. Det är ju trots allt en stor fördel för kunden att kunna lösa sig från ett kontrakt till en relativt låg kostnad. Men jag tror samtidigt inte att byggbolagen gör det av rent altruistiska skäl. Köparna har reagerat och blivit mer försiktiga när det gäller stora kostnader i en så orolig tid som nu och byggbolagen måste erbjuda ett skydd för att attrahera fler potentiella köpare.

De nya avtalsklausulerna kommer inte att hjälpa de som råkade illa ut när bostadspriserna sjönk förutom vid några enstaka fall. Jag kan inte tycka synd om dom som ”känner sig lurade” av byggföretagen för att dessa inte villkorslöst vill bryta kontrakten. Man har trots allt ingått avtal och kostnaden för att bryta avtalet är något som man borde förstått när man skrev på. Men det är bra att frågan kommit upp och att branschen gett nya tydligare avtalsklausuler för avbrutet köp samt att även köparna blivit mer medvetna om vad det innebär att skriva på ett kontrakt.

/Latito

h1

Många måste hjälpa till

20/december - 2008

Ännu en gång så rapporteras det om vidriga arbetsförhållanden. Denna gång handlar det om cashewnötindustrin i Indien där arbetarna jobbar under svåra förhållanden för en mycket låg lön. Försäljningen av cashewnötter i Sverige har, på endast 8 år, ökat från 65 ton till 3000 ton per år.

Att det finns mycket dåliga arbetsförhållande runt om i världen är ingen nyhet. Men det är viktigt att lyfta fram förhållandena så att vi konsumenter ser hur vissa produkter skapas. Det vore enkelt att säga att man inte skall handla något överhuvudtaget som produceras i en dålig arbetsmiljö. Eller att man bara skall handla sånt som är rättvisemärkt.

Men är det verkligen så enkelt? Om man slutar köpa dessa varor så kommer arbetarna troligen att bli av med sina arbeten och den enda lilla inkomst man har försvinner. Rättvisemärkningen är bra och verkar kunna hjälpa till att få bättre villkor för arbetarna. Men samtidigt så finns det viss berättigad kritik mot rättvisemärkningen. Bland annat så produceras för mycket kaffe i världen och rättvisemärkningen gör att man låser fast kaffeodlarna i att odla kaffe istället för att odla grödor som kan ge bättre avkastning och som kanske behövs lokalt. Världsmarknadspriser på kaffet sjunker och lönerna för de som arbetar i icke-rättvisemärkt produktion sjunker.

Tyvärr finns det ingen allmän lösning som skulle göra att all orättvisa försvinner. Vi som konsumerar måste börja tänka på vårt sätt att handla. Om man kan påverka så bör man göra det och även om rättvisemärkningen inte är den perfekta lösningen så är det den bästa som finns just nu. En annan sak är att handlarna och grossisterna måste försöka att ställa tydliga krav på producenterna och inte enbart handla upp det som är billigast.

/Latito

h1

Genus, den snabbast växande religionen

19/december - 2008

Välkommen till Sverige, det är så det sett ut hela tjugohundratalet. Detta missfoster till vetenskap har fått styra inriktningen på allt i samhället. Allt skall ha ett genusperspektiv oavsett vad det handlar om.

Egentligen så tog jag i när jag kallade genusforskningen för missfoster, för att forska inom socialt kön är berättigat. Det som är så felaktigt är att man, på politiska grunder, utsett denna vetenskap till den enda och allenarådande. Att bara påtala att det kan finnas biologiska skillnader som gör att  män och kvinnor beter sig olika är att häda och man skall genast ställas till bot. Genus har blivit något närmast religiöst och oantastbart.

För mig så handlar jämställdhet om att alla skall värderas lika. Inte att vi skall göras lika, det som genusförespråkarna verkar  sträva efter. När man läser Tanja Bergkvists debattartikel i SVD så får man en känsla av att man bor i en gammal kommunistisk experimentverkstad där man skall skola om medborgarna till den rätta tanken.

/Latito